Java

Java’da JNDI Nedir?

Java Adlandırma ve Dizin Arabirimi, arabirimin Java programlama dilindeki adıdır . Sunucularla çalışan ve adlandırma kurallarını kullanarak bir veritabanından dosya getirebilen bir API’dir (Uygulama Programı Arayüzü). Adlandırma kuralı, tek bir tümcecik veya bir sözcük olabilir. Bir projede veri dosyalarını veya düz dosyaları aktaran sunucuları kullanarak soket programlamayı uygulamak için bir sokete de dahil edilebilir . Ayrıca, birçok dizinin örneklerinin bulunduğu tarayıcılardaki web sayfalarında da kullanılabilir. JNDI, Java’daki kullanıcılara Java kodlama dilini kullanarak Java’daki nesneleri arama olanağı sağlar.

Java’da JNDI mimarisi

Mimaride, bir API ve Servis Sağlayıcı Arayüzü (SPI) olarak bilinen bir arayüzden oluşan JNDI ile ilişkili farklı dizinleri görüyoruz.

Bu şemada Java uygulamasına bağlı olan JNDI mimarisini görüyoruz. Seviyeler, JNDI API’sinin arayüzün üzerinde olduğu ve arayüzün birçok dizine bağlanmak için kullanıldığı açıkça belirtilmiştir. Dizin hizmetlerinden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

  • Basit Dizin Erişim Protokolü
  • Alan adı hizmeti.
  • Java Uzak Yöntem Çağırma.

Yukarıda bahsedilenler, JNDI SPI’nin entegre olduğu ve JNDI uygulama olanaklarına sahip bir platform oluşturduğu dizinlerdir.

JNDI Paketleri

Java’da JNDI SPI kullanan beş paket vardır. Bazı paketler javax.naming’dir. Javax.naming, adlandırma hizmetlerine erişmek için sınıfları ve arabirimleri içeren bir pakettir. Arama, Liste Bağlamaları, Ad gibi işlevler vardır. İkincisi java.naming.directory’dir. Bu paket, verilerin nesne olarak alınmasına yardımcı olur ve Java.naming dizininin gelişmiş bir sürümüdür. Java olan başka paketler de var. adlandırma. olay ve java. adlandırma. sp.

Ayrıca JNDI, en son Java teknolojilerinin üçünde önemli bir rol oynar. Onlar:

  • JDBC (Java Veritabanı Bağlantı paketi
  • JMS (Java Mesajlaşma Hizmeti)
  • EJB (Kurumsal Java Fasulyeleri)

JDBC, JMS’nin mesajlaşma hizmeti uygulaması olduğu veritabanı işleme içindir. EJB, Java programlarını çalıştırmak için Netbeans ve Eclipse platformu ile çalışır. Paketler, kullanıldıkları teknolojilerle birlikte mevcuttur.

JNDI, LDAP servis sağlayıcısıyla da kullanılır. Java dilinde programlama uygulamasını çalıştıran bir dizi kod vardır.

Java programlama dilinde bir bind() ve look up() vardır ve bir nesneyi adlandırmak ve dizinden bir nesneyi aramak için kullanılır.

Context.bind(“name”, object)

Burada isim, dizindeki mevcut nesneye herhangi bir isim atanabilir. Bu, nesnenin adının ayarlandığı bağlama işlevine bir örnektir.

Object hello= Context.lookup(“name”)

Bu fonksiyonda, merhaba nesnesi dizindeki nesnenin adını arar. Dizin desteği türü olarak kullanılan serileştirilmiş veya serileştirilmemiş verilerin çeşitleri de vardır.

JNDI ve uygulamaları, çıkarılması gereken çok fazla verinin olduğu ve farklı dizinlerde ve farklı klasörlerde depolanan dosyalarda saklanan verilerin belirli bir yönünün bulunduğu veri analitiği endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Birinin sahip olduğu saatlik konuşma hızına göre faturaların hesaplanmasının yapıldığı telekomünikasyon endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Java’da JNDI örneği

Bu kod, kullanıcıdan Anapara tutarını girmesini isteyen ve ardından kullanıcının ihtiyaçlarına göre Basit Faiz, Bileşik Faiz ve Basit ve Bileşik Faiz arasındaki farkı yazdıran menü odaklı bir programdır. Kullanıcı programa daha fazla devam etmek istemediğinde de programdan çıkar. Faiz oranı %8,5 olarak sabitlenmiş olup, faizin oluşması için geçen yıl sayısı 7 yıldır. Buna göre tüm faiz oranları hesaplanır.

Anapara tutarını girmek ve aralarındaki basit faiz, bileşik faiz ve mutlak farkı hesaplamak için menü odaklı bir program oluşturmak.

Kod:

import java.io.*;
class Assignment1
{
public static void main(String[] args) throws Exception
{
BufferedReader ob = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Enter the Principal Amount : ");//prompt for entering the principal amount
float P = Float.parseFloat(ob.readLine());//accepting the principal amount
int choice = 0;
do{
choice = 0;// reseting the user's choice
//displaying the Menu of Options
System.out.println("------------- M E N U ----------------");
System.out.println("1 - To Find the Simple Interest");
System.out.println("2 - To Find the Compound Interest");
System.out.println("3 - To Find the Difference between the Simple and Compound Interests");
System.out.println("4 - To Exit The Program");
System.out.print("Enter Choice : ");//prompting for user's choice
choice = Integer.parseInt(ob.readLine());//accepting user's choice
System.out.println("");// line feed between menu and result
switch(choice)
{
case 1://for simple interest
System.out.println("The Simple Interest is Rs."+simple(P));
break;
case 2://for compound interset
System.out.println("The Compound Interest is Rs."+compound(P));
break;
case 3://for difference between simple and compound interests
System.out.println("The Absolute Difference is Rs."+(compound(P)-simple(P)));
break;
case 4:
System.out.println("Program Terminated");
break;
default://for a wrong choice entered by the user
System.out.println("Invalid Option");
}//end of switch(choice)
System.out.println("\n");//linefeed between two consecutive choices by the user
}while(choice!=4);//end of do-while
}//end of main
public static float simple(float p)//to calculate the simple interest
{
return (float)((p*8.5*7.0)/100.0); //returning the simple interest
}//end of simple
public static float compound(float p)//to calculate the compound interest
{
return (p*(float)(Math.pow((1.0+(8.5/100.0)),7.0)-1.0));//returning the compound interest
}//end of compound
}//end of class

Burada 10000 Rs Anapara miktarını giriyoruz ve farkı olduğu kadar basit ve bileşik faizi de buluyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen siteye erişebilmek için reklam engelleyici kapatın.