Perl

Perl Veri Türleri

Perl veri türleri temel olarak skaler, dizi ve karma veri türlerine ayrılmıştır. Perl’deki veri tipi, perl değişkeni tarafından tutulan veri tipi olarak tanımlanır, veri tipi üzerinde değişkenlere veri tipi tanımladık. Perl dilinde, veri yorumlayıcısının verinin türüne veya bağlamına göre otomatik olarak seçeceği veri türünü tanımlamaya gerek yoktur. Herhangi bir veri türü tanımlamadan iki farklı değişkene tamsayı ve dize atarsak, Perl yorumlayıcısı değişkenlere atanan verilere göre seçim yapacaktır.

Örneklerle Perl Veri Türleri

Perl dilinde kod yazarken kullandığımız veri tipleri aşağıdadır. Esas olarak aşağıdaki gibi üç türe ayrılmıştır.

 • skaler
 • Dizi
 • Doğramak

Skaler veri tipi paket ismim ile başlar ve dolar ($) işareti ile başlar. Skaler veri türleri, tek bir birim veri Dizisi veri türünün sıralı bir skaler değişkenler listesinden başka bir şey olmadığını belirtir. Dizi veri türü @ işaretiyle başlar. Hash veri türü, bir dizi anahtar veya değer çiftinden başka bir şey değildir. Hash veri tipi % işareti ile başlar.

Aşağıda, aşağıdaki gibi olan Perl veri tipinin açıklaması ve örnekleri bulunmaktadır.

1. Skaler Veri Türü

 • Skaler veri türü tek bir veri olarak kabul edilir, tamsayı veya dize olarak kabul edilebilir, kayan noktalı sayı olarak da kabul edebiliriz.
 • Skaler veri tipinden önce $ işareti gelir ve paket ismim ile başlar. Skaler veri türü, bir veri türünün tek birimidir.
 • Skaler veri türü temel olarak üç türe ayrılır.
  • Tam sayı)
  • Sicim
  • Kayan nokta sayıları.

Aşağıda skaler tamsayı, dize ve kayan sayı veri türlerinin örneği ve açıklaması verilmiştir.

Skaler Tamsayı (sayı) Veri Tipleri
 • Bir tamsayı veri türünü bildiren ve başlatan skaler tamsayı veri türü durumu. Ancak tamsayı tanımlamaya gerek yoktur, yorumlayıcı otomatik olarak tamsayı veri türünü değişkene atar.

Aşağıdaki örnekler tamsayı skaler veri tipini göstermektedir.

Örnek:

my $emp_id = 1;
my $emp_age = 20;          # this is scalar integer data type variable declaration.
my $emp_salary = 10000;
use warnings;
if (0<1)
{
print "$emp_id\n";
print "$emp_age\n";
print "$emp_salary\n";
}

Skaler Dizi Veri Türleri
 • Skaler dize veri türleri değişkeni, tek veya çift tırnak işaretiyle kapsanır. Ancak alıntı, bir dizenin gerçek bir parçası değildir, yalnızca dizenin başlangıcını ve bitişini belirtir.
 • Skaler dizi veri tipleri temel olarak iki türe ayrılarak aşağıdaki gibidir.
  • Tek alıntı
  • çift ​​alıntı

Tek Alıntı

 • Aşağıda tek tırnaklı dize veri türü örneği verilmiştir.
 • Aşağıdaki örnekte, tek tırnaklı dize veri türünün tüm değişkenleri dize olarak kabul ettiği belirtilmektedir. Tam isimde sekme değerini tanımladık, ancak tek bir alıntı onu tanımlamayacaktır.

Örnek:

my $emp_fname = 'AB';
my $emp_lname = 'CD';        # this is scalar string data type variable declaration.
my $emp_address = 'PUNE';
my $emp_fullname = 'AB \t CD';
use warnings;
if (0<1)
{
print "$emp_fname\n";
print "$emp_lname\n";
print "$emp_address\n";
print "$emp_fullname\n"
}

Çift Alıntı

 • Aşağıda çift tırnaklı dize veri türü örneği verilmiştir.
 • Aşağıdaki örnekte, çift tırnaklı dize veri türünün tüm değişkenleri dize olarak kabul etmediği belirtilmektedir. Tam isimde sekme değerini tanımladık, tek bir alıntı onu tanımlamayacaktır. Ancak çift alıntı dizesi, sekme değerini belirleyecektir.

Örnek:

my $emp_fname = "AB";
my $emp_lname = "CD";        # this is scalar string data type variable declaration.
my $emp_address = "PUNE";
my $emp_fullname = "AB \t CD";
use warnings;
if (0<1)
{
print "$emp_fname\n";
print "$emp_lname\n";
print "$emp_address\n";
print "$emp_fullname\n"
}

Skaler Kayan Nokta Sayısı Veri Tipleri
 • Aşağıdaki örnek tamsayı skaler veri türünü göstermektedir.
 • Kayan noktalı sayıyı tanımlamak için skaler kayan noktalı sayı veri tipi kullanılır.

Örnek:

my $emp_salary = 100.50;
my $emp_age = 25.6;        # this is scalar floating point number data type variable declaration.
use warnings;
if (0<1)
{
print "$emp_salary\n";
print "$emp_age\n";
}

2. Diziler Veri Türü

 • Dizi veri türü, sıralı skaler veri türü listesinden başka bir şey değildir. Dizi veri türü @ işaretiyle başlar.
 • Bir dizi değişkenlerinin başlatılması, dizi değişkenlerinin tek bir öğesini görüntülemek için bir $ işareti kullanmamız gerekir.
 • Aşağıda dizi veri türü örneği verilmiştir.

Örnek:

@emp_ages = (20, 25, 30);       # integer type variable array declaration.
@emp_names = ('ABC', 'PQR', 'XYZ');   # String type variable array declaration.
@emp_salary = (10.1, 10.2, 10.3);     # Floating point number array declaration.
use warnings;
if (0<1)
{
print "\$emp_ages[0] = $emp_ages[0]\n";
print "\$emp_ages[1] = $emp_ages[1]\n";
print "\$emp_ages[2] = $emp_ages[2]\n";
print "\$emp_names[0] = $emp_names[0]\n";
print "\$emp_names[1] = $emp_names[1]\n";
print "\$emp_names[2] = $emp_names[2]\n";
print "\$emp_salary[0] = $emp_salary[0]\n";
print "\$emp_salary[1] = $emp_salary[1]\n";
print "\$emp_salary[2] = $emp_salary[2]\n";
}

3. Hash Veri Türü

 • Perl’deki karma veri türü, anahtar veya değer çiftleri kümesinden başka bir şey değildir. Hash değişkenleri % işareti ile başlar.
 • Bir karma değişkenlerin başlatılması, karma değişkenlerin tek bir öğesini görüntülemek için bir % işareti kullanmamız gerekir.
 • Aşağıda karma veri türü örneği verilmiştir.

Örnek:

%data = ('AB', 20, 'PQ', 25, 'XY', 30, 'AB', 35, 'PQ', 40);
# Hash data type variable declaration.
use warnings;
if (0<1)
{
print "\$data{'AB'} = $data{'AB'}\n";
print "\$data{'PQ'} = $data{'PQ'}\n";
print "\$data{'XY'} = $data{'XY'}\n";
print "\$data{'AB'} = $data{'AB'}\n";
print "\$data{'PQ'} = $data{'PQ'}\n";
}

Çözüm

Perl veri türleri temel olarak üç türün skaler, dizi ve karma veri türüne ayrılır. Perl değişkenine göre hangi tip veriyi tutacağını perlde tanımladık, veri tipine göre değişkenlere veri tipi tanımladık. Veri türü çok önemlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen siteye erişebilmek için reklam engelleyici kapatın.